Tjänster

Vi erbjuder helhetslösning med kundens behov i fokus. Där vi projekterar, konstruerar och installerar. Vi erbjuder även serviceavtal.

 • Fasta kunder (Ramavtal)
 • Industri
 • Sjöfart
 • Tågtrafik samt angränsande stationer
 • Ställverksarbete
 • Elbesiktning
 • Kraft och belysning
 • Styr och automation
 • KNX
 • Klimat- och värmeanläggningar
 • Passage- och porttelefonianläggningar
 • Inbrotts-, övervaknings- och brandlarmsanläggningar
 • Data- och nätverksanläggningar
 • Energieffektivisering
 • Solenergi
 • Totalentreprenader